Wycinka lasów. Jak biznes może z nią walczyć? Małgorzata Piasek 05 lipca 2024

Wycinka lasów. Jak biznes może z nią walczyć?

Wycinka lasów stanowi jedno z największych zagrożeń dla naszego środowiska, wpływając negatywnie na bioróżnorodność, klimat oraz życie milionów ludzi na całym świecie. Firmy nie tylko mają możliwość, ale wręcz obowiązek, wdrażania zrównoważonych praktyk i inicjatyw, które mogą znacząco przyczynić się do ochrony naszych lasów. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak przedsiębiorstwa mogą aktywnie przeciwdziałać wycince lasów, korzystając z certyfikowanych surowców, inwestując w projekty zalesiania oraz angażując się w działania edukacyjne i lobbingowe na rzecz ochrony przyrody.

Wycinka lasów i jej negatywny wpływ na ekosystem. Statystyki. 

Według danych organizacji World Resources Institute (WRI), w 2020 roku świat stracił około 12,2 miliona hektarów lasów tropikalnych, co odpowiada powierzchni prawie jednej czwartej powierzchni Polski. Najbardziej dotkniętymi regionami są Amazonia w Ameryce Południowej, lasy tropikalne w Afryce Środkowej oraz lasy deszczowe w Azji Południowo-Wschodniej. Te ogromne straty przyczyniają się do emisji milionów ton dwutlenku węgla do atmosfery, co pogłębia globalne zmiany klimatyczne. Szacuje się, że wylesianie odpowiada za około 10% globalnych emisji gazów cieplarnianych, co sprawia, że jest jednym z głównych czynników napędzających globalne ocieplenie.

Jedno jest pewne. Wycinka lasów ma katastrofalny wpływ na ekosystemy, niszcząc naturalne siedliska wielu gatunków. Wraz z utratą lasów zanika bioróżnorodność, co prowadzi do wyginięcia wielu roślin i zwierząt. Przykładowo, lasy tropikalne, które stanowią zaledwie 6% powierzchni lądowej Ziemi, są siedliskiem dla około 80% światowej bioróżnorodności. Zniszczenie tych ekosystemów oznacza utratę niezastąpionych gatunków i zaburzenie równowagi ekologicznej. Ponadto, wycinka lasów przyczynia się do erozji gleby, zmniejszenia retencji wody i zakłócenia cykli wodnych, co może prowadzić do powodzi i susz w różnych częściach świata. Wszystkie te czynniki razem wzięte mają długofalowe, negatywne konsekwencje dla środowiska naturalnego oraz dla społeczności ludzkich zależnych od stabilnych i zdrowych ekosystemów.

Dlaczego walka z deforestacją lasów jest ważna?

Przeciwdziałanie wycince lasów jest niezwykle ważne ze względu na kluczową rolę, jaką lasy odgrywają w globalnym ekosystemie. Lasy są głównymi źródłami tlenu, który jest niezbędny do życia dla wszystkich organizmów oddychających tlenem. Ponadto, lasy pochłaniają dwutlenek węgla, pomagając w regulacji klimatu i zmniejszając efekt cieplarniany. Utrata lasów przyczynia się do wzrostu globalnych emisji CO2, co prowadzi do zmian klimatycznych, których skutki są odczuwalne na całym świecie, od ekstremalnych warunków pogodowych po podnoszenie się poziomu mórz.

Kolejnym powodem, dla którego walka z wycinką lasów jest istotna, jest zachowanie bioróżnorodności. Lasy są domem dla milionów gatunków roślin, zwierząt i mikroorganizmów, z których wiele nie występuje nigdzie indziej na świecie. Utrata lasów oznacza utratę siedlisk, co prowadzi do wyginięcia wielu gatunków. Zachowanie bioróżnorodności jest kluczowe dla zdrowia ekosystemów, które z kolei wpływają na zdrowie ludzkie, zapewniając czystą wodę, żyzne gleby i inne zasoby naturalne niezbędne do życia.

Przeciwdziałanie wycince lasów ma również ogromne znaczenie dla społeczności lokalnych, które zależą od lasów jako źródła pożywienia, schronienia i środków do życia. Lasy są źródłem drewna, owoców, orzechów, roślin leczniczych oraz innych zasobów, które są podstawą gospodarki wielu rdzennych i lokalnych społeczności. Utrata lasów zagraża ich tradycyjnemu stylowi życia oraz bezpieczeństwu żywnościowemu i ekonomicznemu. Dlatego też, zachowanie lasów jest nie tylko kwestią ekologiczną, ale również społeczną, wpływającą na dobrobyt milionów ludzi na całym świecie.

Dlaczego biznes powinien włączyć się w przeciwdziałanie wycince lasów?

Świat biznesu powinien wspierać walkę przeciwko wycince lasów ze względu na swoją odpowiedzialność za zrównoważony rozwój i długoterminowe korzyści ekonomiczne. Biznes ma moc i możliwości. Jego “sprawczość” jest ogromna. Firmy, które inwestują w zrównoważone praktyki, mogą czerpać korzyści z poprawy swojego wizerunku i reputacji, co przyciąga świadomych ekologicznie konsumentów. W dobie rosnącej świadomości społecznej i ekologicznej, przedsiębiorstwa, które aktywnie działają na rzecz ochrony środowiska, zyskują zaufanie i lojalność klientów. Ponadto, wdrażanie praktyk zrównoważonego zarządzania zasobami może prowadzić do innowacji, oszczędności kosztów oraz zwiększenia efektywności operacyjnej, co jest korzystne dla wyniku finansowego firmy.

Wspieranie walki przeciwko wycince lasów jest także kluczowe dla stabilności globalnych łańcuchów dostaw. Lasy odgrywają istotną rolę w regulacji klimatu, a ich utrata przyczynia się do destabilizacji warunków pogodowych i degradacji środowiska naturalnego, co z kolei wpływa na produkcję rolną i dostępność surowców. Firmy, które zależą od surowców naturalnych, takich jak drewno, papier czy olej palmowy, mogą napotkać poważne trudności w wyniku niekontrolowanego wylesiania. Dlatego też, inwestowanie w ochronę lasów pomaga w zabezpieczeniu stabilnych dostaw surowców oraz długoterminowej rentowności biznesu, jednocześnie przyczyniając się do ochrony planety i dobrobytu przyszłych pokoleń.

“Wszystko ręce na pokład”. Jak biznes może walczyć z wycinką lasów?

Tak jak wspomnieliśmy – biznes ma moc i możliwości, aby zatrzymywać wycinkę lasów i jej przeciwdziałać. Ważne jest między innymi wdrażanie zrównoważonych praktyk w łańcuchach dostaw. Przedsiębiorstwa powinny dokonywać świadomych wyborów dotyczących surowców, takich jak drewno, papier czy olej palmowy, kupując je od dostawców posiadających certyfikaty zrównoważonego zarządzania lasami, takie jak FSC (Forest Stewardship Council) czy PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Certyfikaty te zapewniają, że surowce pochodzą z dobrze zarządzanych źródeł, które nie przyczyniają się do wylesiania. Ponadto, firmy mogą wdrażać polityki „zero deforestacji”, zobowiązując się do nabywania surowców tylko z obszarów, które nie były poddane wycince lasów od określonego roku.

Kolejnym krokiem jest wspieranie inicjatyw zalesiania i odtwarzania zniszczonych ekosystemów. Firmy mogą inwestować w projekty zalesiania, które pomagają przywrócić utracone lasy i poprawić lokalne warunki środowiskowe. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi społecznościami w celu realizacji takich projektów może przynieść korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla reputacji firmy. Przykłady takich działań obejmują sadzenie drzew, ochronę istniejących lasów oraz wspieranie lokalnych inicjatyw ochrony przyrody. Inwestowanie w zalesianie nie tylko pomaga w ochronie ekosystemów, ale również w sekwestracji dwutlenku węgla, co przyczynia się do walki ze zmianami klimatycznymi.

Biznes może również angażować się w działania edukacyjne i lobbingowe na rzecz ochrony lasów. Poprzez kampanie edukacyjne, firmy mogą podnosić świadomość na temat znaczenia lasów i zagrożeń związanych z ich wycinką wśród swoich pracowników, klientów i społeczności lokalnych. Dodatkowo, firmy mogą współpracować z rządami i organizacjami międzynarodowymi, lobbując za wprowadzeniem i egzekwowaniem bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony lasów. Wspieranie polityk, które promują zrównoważone zarządzanie lasami i przeciwdziałają nielegalnej wycince, jest kluczowe dla długoterminowej ochrony tych cennych ekosystemów. W ten sposób, biznes może odegrać istotną rolę w globalnej walce z wylesianiem i ochronie naszej planety.

Zajrzyj do sklepu KartonyUzywane.pl gdzie znajdziesz opakowania eko dla Twojego biznesu!